Kurser

Endagskurser

En heldagskurs omfattar vanligtvis åtta deltagare som rider två pass var med en teori i samband med lunch. Det är ett bra sätt att kunna djupdyka tillsammans med andra deltagare men kräver inte lika mycket arrangemang som en helgkurs. Upplägget kan skräddarsys och anpassas efter behov och önskemål, likaså inriktning och tema på teoriföreläsning. 

För mer information och prisuppgifter, kontakta mig på 

anna-clara@artofriding.se

Helgkurser

En helgkurs kan lätt arrangeras om man är ett antal intresserade ryttare. Planeringen av kursen görs i dialog så att tider och upplägg passar de olika deltagarna.

En helgkurs innefattar max 24 ridpass och två teorier. Första ridpasset går vi igenom hur hästen och ryttaren arbetar i dagsläget. Utifrån detta strävar vi sedan framåt för att avsluta sista ridpasset med en ”hemläxa” inför nästa kurs. Det finns också möjlighet att delta på kurserna som teorideltagare. Man lär sig nästan lika mycket av att titta på som att rida själv! Genom att studera andras problemlösningar och på så vis teoretisera sin egna kunskaper kan man finna metoder för sin egen ridning.

Antalet teorideltagare är för mig obegränsat men kan variera utefter arrangörens önskemål och begränsningar. Kontinuitet är ett ledord och präglar både lärande och inspiration. Jag ämnar därför undervisa på fasta platser med regelbunden periodicitet. Kurserna ges i hela Skandinavien.

För mer information och prisuppgifter, kontakta mig på 

anna-clara@artofriding.se

Har du provat ridlektioner online?